26.2.12

La quilla i les rodes IV

11. Col•locació de la nova espinada.
Un cop pintades les cares que quedaran ocultes amb la pintura bituminosa liquaflex, es procedeix a unir els diferents elements que constitueixen l’espinada de la barca –rodes i contrarodes, peus de roda i quilla- Les unions dels peus de roda amb la quilla i les corresponents rodes es realitza per mitja d’unions en junt de jou (rayo de Júpiter en castellà). Aquestes unions s’acaben d’estampir amb un parell de petites falques enfrontades i s’asseguren amb perns passants de10 mm (Vegeu l’entrada 9. Substitució de la quilla, les rodes i les contrarodes.)
Presentant les peces que formaran la roda, la contraroda i la quilla.
Un cop unides totes les peces cal presentar l’estructura muntada sobra la barca.
Per poder treballar correctament dins la barca s’han hagut de desmuntar les estructures de proa i popa: coberta, barra i barrots de proa, jaient i, a popa, barres de senó, jou, pernilets... Donat que totes aquestes estructures ajudaven a barca a mantenir la seva forma original ha calgut desmuntar aquest element amb molta cura i cinglar el casc amb un parell de cordes adequadament tensades.
Vista de popa de la presentació de l'estructura axial de la barca.

Vista de proa de la presentació de l'estructura axial de la barca.
Un cop s’aconsegueix situar correctament l’estructura axial, se l’uneix de forma provisional amb serjants als medissos vells que semblen tenir major resistència. És sobre la nova espinada, utilitzada com a referent i pal de paller, que caldrà treballar i anar substituint, progressivament, tots els elements deteriorats per uns de nous. Tots aquest nous elements seran realitzats prenent els vells com a model, tant pel què fa a forma i mides com a material. La nova estructura axial unida fermament amb els medissos menys deteriorats juntament amb la cinta i la contracinta o contubal ajudaran a mantenir les formes de l’embarcació.

Els extrems superiors de les dues contrarodes sobresurten, una per sobre de la coberta de proa i, l’altre, per sobre del jou a popa. És per aquesta raó que s’ha fet un encaix als extrems superiors de les peces de roure laminat que formen la part corbada de la contraroda per tal d’afegir-hi –encolades i empernades- sengles peces d’alzina que en formaran les parts visibles.

Contubal: Peça llarga de reforç del buc que va de proa a popa a la part interior del costellam i a l’alçada de la cinta.

2 comentaris:

Anonymous ha dit...

Thanks to God and also to Dr. Padman, the great herbal man that cured me from HERPES. I contacted the virus from my partner three years ago, i almost spent all i had because i was restless and i need to get rid of the virus and i did not rest until i saw people testimony about his web site https://padmanspell.com recommendation online for how he has being curing HERPES with his herbs and i emailed him and tell him my problem and he prepare my cure and send it to me and gave me instructions on how to use the herbs and behold after i finish drinking it i went to the hospital for checkup and the result was negative and the virus was completely gone from my body. You can contact Dr.Padman to get your herbs too and cure yourself from these virus. His Email: padmanlovespell@yahoo.com. com Dr.Padman has cure so many different type of diseases with his herbs such as HERPES, HIV/AIDS. CANCER of all kinds, HSV 1&2, DIABETES and so many more. I want to thank God for using Dr.Padman to cure me from herpes. Dr.Padman is truly gifted by God.

Unknown ha dit...

Hello views join me to appreciate Dr. Alabi for the great work he did for me, that have be my happiest day in my life this true life story you should pickup a point. I have been diagnose of herpes virus for eight [8] years,I’ve lost all hope and that there is no cure and I have been taken medicine to sustain myself till I got to know about Dr.Alabi through a friend who he cured of herpes. I contacted him and he sent me his herbal medicine which I took as he directed me to do for 21 days and after taking his herbs, I went to the hospital and I was confirmed herpes Negative after years of pains and suffering , it is indeed a miracle, Dr. Alabi is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, if you have any issue you can contact him for help.via email him on.(Dr.Alabiherbalhome@yahoo.com) you can as well call his mobile number or add him on whatsapp +1{810}4982897