6.12.10

La quilla i les rodes I.


8. Plantilla i plànols de la quilla i les rodes
Amb l’ajuda d’uns gats s’intenta, sense aconseguir-ho del tot, que la quilla recuperi la seva línia original. Uns cordills tensats reprodueix la forma i mida de la quilla teòrica i es treuen plantilles de la quilla, dels peus de roda i de les pròpies rodes. No era comú a Catalunya que les barques petites tinguessin peus de roda però la impossibilitat de trobar peces d’alzina de la forma i proporció adequades han fet que em decanti per aquesta tècnica constructiva. 
Plantilla de la quilla i plantilla en negatiu de la roda. S'hi han marcat les posicións dels medissos i els perns.
A les plantilles s’assenyalen les posicions dels medissos i dels perns que han d’unir tant els medissos i forcats amb la quilla com la quilla i les rodes amb els peus de roda corresponents. Un cop fetes les plantilles es passa a dibuixar els plànols d’aquestes peces a  escala 1:1. Per algunes peces, com els peus de roda, se n'han fet plantilles per tal de poder-les presentar còmodament sobre diferentes soles d'alzina  i triar aquelles que millor s'adapten a les formes de la peça a construïr . També es important, donada l'escasedat de material, intentar que l'aprofitament de la fust asigui màxim.

Plànols de la roda de popa, dels dos peus de roda i de les corresponents unions dels peus amb les contrarodes, la quilla i les rodes. 
Les unions dels peus de  roda amb la quilla i les corresponents rodes es realitza per mitja de sengles empalmaments amb junt de jou (rayo de Júpiter en castellà). Aquestes unions s’acaben d’estampir amb un parell de petites falques enfrontades.
Plànol escala 1:1 del peu de la roda de popa i les seves unions.

5.12.10

Fusta per l’enramada; quin mal de cap!

7. Cercant la fusta. 


Si es vol recuperar una barca amb les formes, materials i tècniques constructives amb què va ser feta fa més de 8o anys cal comptar amb una dificultat important; trobar la fusta adequada per a cada una de les parts de la barca. Aquesta és una feina sovint poc agraïda i que, al llarg de tot el procés de recuperació, ha requerit d’una inversió de temps, esforç i calers considerable.


Buscant la corba.

Soles d'alzina de Malorca curada en fems.

És senzill trobar roure francès per la quilla però no ho és tant trobar les peces d’alzina torta que són necessàries per a la confecció del es rodes de proa i popa, del medissos i de les estameneres.

Treient l'alzina després d'unes setmanes en remull.

   


 Després de temptejar diversos camins la cosa ha quedat així. Una alzina curada amb fems i d’una qualitat excepcional ha hagut de venir de Mallorca. Gràcies Toni Pep per la teva implicació en la recerca i selecció d’aquestes soles. Altres peces d’alzina provenen de serradores dels rodals de Terrassa que es dediquen a trossejar trossos de tronc d’alzina de dos metres per fer-ne combustible per llars de foc i estufes. Per triar aquestes peces ha calgut contactar amb un responsable de l’empresa que treballa al bosc i mirar d’assegurar que la fusta ha estat tallada a la bona lluna. Després cal, amb la plantilla a la mà, triar els troncs de curvatura apropiada i trobar l’empresa que pugui, i vulgui, tallar els troncs d’alzina en llesques de 5 cm de gruix. Naturalment cal curar aquesta alzina, deixant-la primer en aigua -a casa les peces petites i a la bassa d’algun pagès comprensiu les més grosses- i, després, fent-la eixugar a l’ombra-. Altres peces d’alzina han estat obtingudes de tronc d’alzina ja seca, serrada anys enrere i abandonada al bosc. Aquí he de donar les gràcies a senyora Barata i al seu masover.
Les soles mitjanes a la  piscina.
I quina pudor que fan!