9.11.12Acabant l’enramada.

14. La paramola o carlinga.

La paramola és la post on descansa la base de l’arbre. A més de la funció esmentada, serveix per donar rigidesa longitudinal a l’enramada. Em el cas que ens ocupa és una peça d’aproximadament un metre i mig de llargada, un pam d‘amplada i uns cinc centímetres de gruix. Descansa sobre els set medissos centrals als quals es colla. Per ajudar a mantenir aquesta peça més fermament lligada als medissos i, a treves d’ells, a la quilla, és tallen en la seva part inferior unes canals on aniran encaixades les quadernes.
Fent les canals a la part inferior de la paramola on encaixaràn els medissos.

Persentant la paramola sobre la medissada.


 Un cop muntada aquest peça es pot donar per acabada l’enramada.

A la paramola encara falta fer-li el forat o tinter on anirà encaixada la part inferior de l'arbre.